ვიზუალური ვექტორის გარეგნული იერსახე (3)

ვიზუალის ვექტორიანი ბიჭები (განსაკუთრებით კან-ვიზუალები) ხშირად გამოიყურებიან გოგონებივით. კან-ვიზუალები (როგორც გოგონები, ისე ბიჭები) ასაკშიც კი ხშირად ახალგაზრდულად გამოიყურებიან, თვალები შეღებილი აქვთ, ტუჩები ბანტივით გამოწეული ,,მოპრუწული“, როგორც წესი გამხდრები, სხეულს ადემონსტრირებენ, ტანის მანერული რხევით დადიან, ძალზე გრაციოზულები, ნაზები არიან. მაშინაც კი აგრძელებენ კეკლუცობას, როდესაც სიბერისგან მუხლები უკანკალებთ და თავზე თმები თითქმის აღარ აქვთ შერჩენილი.

ვიზუალის ვექტორიანები იცვამენ თვალშისაცემად, ხშირად გამომწვევადაც. უყვართ ფერადი, ჭრელა-ჭრულა ტანსაცმელი, მოკლე კაბები, უყვართ როდესაც მათი ჩაცმულობა სხვებს აღაფრთოვანებს. თუ ვისაუბრებთ ტანსაცმელზე, მას გააჩნია საკუთარი საფუძვლები და არსი. ტანსაცმლის პირველადი არსი მდგომარეობდა არა მხოლოდ სიცივისაგან თავდაცვაში, არამედ გამორჩევაში. ანალ-ვიზუალურ ფაზაში ადამიანებმა დაიწყეს გამოცალკევება და გამორჩევა. ანალის ვექტორიანი გამოყოფას ახდენს ხარსხით, ვიზუალი კი სიკაშკაშით. ანალ-ვიზუალურ ფაზაში ტანსაცმელი იყო საშუალება გამოყოფის და სხვებისაგან გამორჩევისათვის. მაგალითად: არსებობდა სხვადასხვა ჩაცმულობა სხვადასხვა სოციალური ფენებისთვის. ზოგ ქვეყანაში (მაგალითად იაპონიაში) არსებობდა სამეფო ფერის სამოსი და ამ ფერის სამოსის ჩაცმის უფლება მხოლოდ სამეფო ოჯახის წევრებს ჰქონდათ. ტანსაცმელი ხაზს უსვამდა ადამიანის კუთვნილებას ამა თუ იმ სოციალური ფენისადმი, ასევე დაკავებულ სტატუსს.

 

ვიზუალის ვექტორიანებს ხშირად აქვთ მიდრეკილება შიშვლად სიარულისაკენ. გამოვლენის პირველ ხანებში სამოსი პირველ რიგში ფარავდა განსაზღვრულ ადგილებს (კერძოდ სასქესო ნაწილებს). რატომ? იმიტომ, რომ ეს ადგილები შეწყვილების პერიოდში გამოსცემდნენ სპეციფიურ სუნს, ამ დროს ხდება ფერომონების ჭარბად გამოცემა, ეს სუნი საპირისპირო სქესს იწვევდა და უყვებოდა საკუთარი ბუნების შესახებ. ამ სუნით, ხდებოდა რანჟირება პირველყოფილ ჯოგში, ეს სუნი ყვებოდა შობადობის შესაძლებლობაზე. მამრებს შორის იერარქიაც ასევე სუნებზე გავლით ხდებოდა. ეს სუნები გამოვლენილი იყო ფერომონებით. ტანისამოსით მოხდა ამ ფერომონების დაფარვა. თუ კან-ვიზუალ მდედრს (საუბარია ორვექტორიან კან-ვიზუალზე და არა პოლიმორფზე რომელსაც აქვს კან-ვიზუალის სცენარი) არსობრივად შევხედავთ, ის სხვების ანტია, ანტისექსი, ანტიმკვლელობა, ანტირანჟირება. ვინაიდან ის არ შობს, მას არ აქვს ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომ ფერომონები დაფაროს, ის მთლიანად გახსნილია, აქედან მოდის ვიზუალების სიყვარული სიშიშვლისადმი. კან-ვიზუალები ყველა სხვაზე მეტად ადემონსტრირებენ საკუთარ სხეულს, ყველა სხვაზე ხშირად დადიან საცვლების გარეშე. ყველა სხვაზე ხშირად შიშვლდებიან სახალხოდ.