ზაალ უდუმაშვილის მოკლე ვექტორული ანალიზი

აქვს შვიდი ვექტორი: კუნთის, ანალური, კანის, ორალური, ვიზუალური, ყნოსვის, სმენის.

სცენარი გარდამავალია ანალ-ვიზუალსა და ანალ-სმენას შორის.

ქვედა ვექტორები (კუნთის, კანის, ანალური) განვითარების ცხოველურ დონეზე.

ორალური ვექტორი ძალიან კარგად განვითარებულია – ცხოველურის ადამიანურ დონეზე. ორალური ვექტორი მიჰყავს ვიზუალს, რაც მის საუბარს დახვეწილს და ინტელექტუალურს ხდის.

ვიზუალური ვექტორიც ასევე ძალიან კარგად განვითარებული – დაახლოებით ცხოველურის ადამიანურ დონეზე. აქვს მაღალი ვიზუალური ინტელექტი.

ყნოსვის ვექტორი ფუძისეული რღვევითაა და გამოუვლენელია.

სმენის ვექტორი – დაახლოებით მცენარეულის ცხოველურ დონეზე. სმენის ვექტორში რეალიზაცია არ აქვს და არ მიჰყვება რომელიმე სმენურ იდეას, მაგრამ პოლიტიკაში მოსვლის შემთხვევაში შეუძლია ეს ფაქტორი გამოასწოროს.

ტემპერემანტი – 7-8 (ათბალიანი შკალით)

რაიმე მნიშვნელოვანი სტრესები ან გადახრები არ შეინიშნება (გარდა ყნოსვის ვექტორში ფუძისეული რღვევისა, რაც ამ ვექტორს მასში ფაქტიურად გამოუვლენელს ხდის).

მამუკა გურული