ზ.ფროიდი – ხასიათი და ანალური ეროტიკა

იმ ადამიანთა შორის, რომლებთან შეხებაც უწევს ექიმ-ფსიქოანალიტიკოსს, საკმაოდ ხშირად ვხვდებით ადამიანთა განსაკუთრებულ ტიპს. რომლებშიც ერთი მხრივ შესაძლოა შეინიშნებოდეს ხასიათის რაღაც მახასიათებლების კომბინაცია, მეორე მხრივ – ყურადღებას იქცევს განსაკუთრებულობათა მთელი რიგი, რომლებიც ჯერ კიდევ ბავშვობისას გამოვლინდებიან. ეს განსაკუთრებულობები კავშირშია ერთ ფიზიოლოგიურ ფუნქციასთან და გარემოში ხელმძღვანელობს ამ ფუნქციათა ორგანოებით. მე თანდათან მიყალიბდება წარმოდგენა, რომ ამ ტიპის ხასიათი პირდაპირ კავშირშია ამ ორგანოს განსაკუთრებულ ფუნქციასთან. ამჟამად მე არ შემიძლია იმის ზუსტად თქმა, თუ რა ხასიათისაა ეს კავშირი, უბრალოდ ცალკეულ შემთხვევებში მე შემექმნა ასეთი შთაბეჭდილება. შემიძლია მხოლოდ მჯეროდეს, რომ მის განვითარებაში არანაირ როლს არ თამაშობს თეორიული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ტენდენციური მოლოდინები.

ამჟამად მე მაქვს საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება და იმდენად დარწმუნებული ვარ ასეთი კავშირის არსებობაში, რომ მივიღე გადაწყვეტილება შეგატყობინოთ ამ დაკვირვების შესახებ.
ადმიანები, რომლების აღწერაც მსურს, გამოირჩევიან იმით, რომ როგორც წესი მათ ხასიათში აღინიშნება შემდეგი სამი მახასიათებელი: ისინი არიან ძალზე აკურატულები, ჯიუტები და შემნახველები. თითოეული ეს გამოხატულება უკვე არსებითად მეტყველებს ხასიათის მთელ რიგ შტრიხებზე, რომლებიც მჭიდრო კავშირში არიან ერთმანეთთან. აქ აკურატულობაში ვგულისხმობთ არა მხოლოდ ფიზიკურ სისუფთავისმოყვარეობას, არამედ კეთილსინდისიერებას სხვადასხვა წვრილმანი ვალდებულებების შესრულებისას. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება დაეყრდნოთ. თუმცა მეორე მხრივ აკურატულობის საპირისპიროდ დაღვევისას მათ შეენიშნებათ მოუწესრიგებლობა და დაუდევრობა. შემნახველობა დარღვევისას შეიძლება გადუვიდეთ სიძუნწეში, სიჯიუტე კი – შეუპოვპობაში, რომელსაც ერთვის მიდრეკილება აფექტური მრისხანებისა და შურისმაძიებლობისკენ. ბოლო ორი თვისება -შემნახველობა და სიჯიუტე – უფრო მჭიდროდ არიან ურთიერთკავშირში, ვიდრე – აკურატულობა. ხოლო ყველა ერთად წარმოადგენენ მუდმივად განუყოფელ ნაწილს. მე ვფიქრობ ეჭვგარეშეა, რომ ერთმანეთთან დაკავშირებული ეს სამი თვისება, რაღაც კუთხით შეადგენენ ერთ მთლიანობას.

One thought on “ზ.ფროიდი – ხასიათი და ანალური ეროტიკა

Comments are closed.