ნეგატიური სცენარები კანის ვექტორში (2)

ეფექტურობა კანის ვექტორის ერთერთი უმთავრესი თვისებაა, თუმცა დარღვევა ამ თვისებაშიც არსებობს. ამ მხრივ შეინიშნება ორი უკიდურესობა: სიძუნწე და მფლანგველობა. პირველი უკიდურესობა, აქვთ ზუსტად მათ, ვისაც ,,ზამთარში თოვლსაც ვერ თხოვთ“. ასეთები ერთჯერადი ცაის პაკეტს რამოდენიმე დღე ხმარობენ, თან ბოლოს საგულდაგულოდ გამოწურავენ (მაშინაც კი, თუ ფინანსურად არ უჭირთ), ხშირად შაქარს ტომრით ყიდულობენ, მაშინაც კი, თუ შაქარს იშვიათად მოიხმარენ, მათთვის მთავარია გრძნობდნენ, რომ ხვალინდელი დღე უზრუნველყოფილი აქვთ. თუ გასხოვთ ზღაპარი ,,მეთევზესა და ოქროს თევზზე“, მასში აღწერილი ქალი, კარგი მაგალითია, ამ სცენარის მქონე კანის ვექტორიანისა, რომელსაც სურდა სულ უფრო და უფრო მეტი და მნისვნელობა არ ჰქონდა რის ფასად.
მეორე უკიდურესობაა მფლანგველობა. ასეთებს ფული ხელში თოვლივით ადნებათ, მაშინაც კი, თუ რამოდენიმე ათასი ცაუვარდათ ხელში, რამოდენიმე დღეში ისე შემოეხარჯებათ, რომ ვერც გაიგებენ რაში დახარჯეს. მათ არ შეუძლიათ ფულის გადანახვა, როცა აქვთ მთლიანად ხარჯავენ (ზოგჯერ კიდეც აგებენ), შემდეგ კი უფულობაზე წუწუნებებენ. (სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ დაწყებული კრიზისი საბერძნეთში, სწორედ კანური მფლანგველობის შედეგია. ისინი ცდილობდნენ ჰქონოდათ იმაზე მეტი კომფორტი, ვიდრე ეკონომიკა ამის საშუალებას იძლეოდა – მთარგმნელის შენიშვნა. სწორედ მფლანგველ მდგომარეობაში მყოფი კანები იღებენ ბანკიდან ჭარბ კრედიტებს სხვადასხვა ნივთების შესაძენად (რომლის ღირებულების გადახდის საშუალება რეალურად არ აქვთ), შემდეგ კი ვალებში იხრჩობიან.