ორალური ვექტორის ამოცანები

ორალურ ვექტორს შეუძლია გააერთიანოს ადამიანები სექსით, საჭმლით (არაცოცხალ დონეზე), ხუმრობებით, სიმღერით (მცენარეულ დონეზე) და მეტყველებით, ორატორობით (ცხოველურ დონეზე). ორალურ ვექტორს არ გააჩნია განვითარების ადამიანური დონე, თუ კი არ ახლავს სხვა ზედა ვექტორი ინფორმაციის მეოთხედიდან (სმენის ან ვიზუალური), რადგანაც საკუთრივ ადამიანური იდეები მხოლოდ ინფორმაციის კვარტელში ჩნდება. ამასთან ორალური ვქტორი ძალიან კონტრარულია (საწინააღმდეგოა მოქმედების მიმართულებით) ინფორმაციის მეოთხედის ნებისმიერ ვექტორთან. მიზეზი — მეოთხედების «პასუხისმგებლობის ზონებშია»: ენერგიის მეოთხედი პასუხს აგებს ჯგუფის მოძრაობაზე, ხოლო ინფორმაციის მეოთხედი რომელიმე კონკრეტულ მდგომარეობაზე. ამიტომ, თუკი ორალურობის მდგომარეობა და განვითარება განსხვავდება სხვა კონტრარული ვექტორის (სმენის ან ვიზუალურის) მდგომარეობისგან და განვითარებისგან, ეს შესამჩნევია. ამასთან ორალი კომპლემენტარულია ყნოსვასთან. ასე იმიტომ ხდება, რომ ორივე ვექტორი ენერგიის მეოთხედს მიეკუთვნება და ერთ ამოცანაზე მუშაობს. ორალურობა + სმენა = დინამიკი + მიმღები. 

ორიოდ სიტყვა კონტრარულობაზე: სმენა — აბსოლუტურად არამატერიალური ვექტორია; მატერიალურ სამყაროსთან კავშირი — მხოლოდ სხეულით აქვს. ეს კავშირი ფიზიკურ სამყაროსთან საკმაოდ სუსტია, რადგანაც სმენის ვექტორიანი ერთმანეთისგან გამოყოფს სხეულს და „საკუთარ თავს“. ამასთან სხეულიდან გასვლის სურვილი საკმაოდ დიდია. ხოლო ორალური ვექტორი — ზუსტადაც ძალიან მატერიალური და ფიზიკური ვექტორია, რომელსაც უყვარს სხეულებრივი სიამოვნბები: სექსი, ჭამა და ა.შ. უფრო მეტიც, იგი სწორედ ფიზიკურ დონეზე აერთიანებს ფიზიკური სურვილების მეშვეობით. სხვადასხვა ადამიანებში ამ ევექტორებს ერთმანეთი ძალიან «არ მოწონთ», ერთ ადამიანშიც კი ისინი მიდრეკილნი არიან, რომ ერთმანეთი დათრგუნონ, რადგანაც სხვადასხვა როლები გააჩნიათ და შესაბამისად თავიანთ მფლობელს სხვადასხვა მხარეს «ექაჩებიან».

სრული ტექსტი იხილეთ ფასიან ჯგუფში:https://www.facebook.com/groups/571353209673619/?ref=bookmarks