ორალური ვექტორი – გარეგნული იერი

მკვეთრად გამოხატული გარეგნული შტრიხები, რომელიც შეიძლება ქონდეს ორალის ვექტორიან ადამიანს, კავშირშია მის ეროგენულ ზონასთან. განიერი პირი, სქელი ტუჩები, მკაფიოდ გამოხატული არტიკულაცია, გრძელი ენა – მთელი ეს ბუნებრიობები ქმნიან შთაბეჭდილებას არაჩვეულებრივი სიცოცხლისუნარიანობის, ემოციურობის ორალისა. მაგრამ ეს მხოლოდ მოჩვენებითია: ორალური ვექტორისთვის დამახასიათებელია სწორი, არაემოციური მდგომარეობა.

ორალის ვექტორიანებს უყვართ ჩაცმა მკვეთრად, გამოსაჩენად. გარეგნული იერსახე ორალის არის ჭრელი და კაშკაშა, მაშინვე ხვდება თვალში. აჭრელებული ტანისამოსი, მზის სათვალე ფერადი ჩარჩოთი, არაჩვეულებრივი (უცნაური) ვარცხნილობა, სხვადასხვანაირი მიხვრა-მოხვრა და ცვალებადი ჟესტიკულაცია – ესაა დაახლოებითი სურათი  ტიპიური ორალის ვექტორიანისა.

მასხარის ქცევა, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, გამართლებულია ბუნებრივი დავალებით: ,,იმაიმუნოს” მიიპყროს ყურადღება, მოადუნოს და ამით შეუწყოს ხელი ჯგუფის გაერთიანებას. ღიმილი იშვიათად შორდება ორალის სახეს. იცინის ხმამაღლა და გულიანად, მაგრამ სინამდვილეში ეს სიცილი – მოსაწვევია სხვებისთვის, რომ ერთად იცინონ (გაერთიანდნენ). საუბრობს ხმამაღლა, მჟღერად, ამისთვის ირჩევს ,,მსუყე” სიტყვებს, მისი სიტყვები გამდიდრებულია მძაფრი ეპითეტებით და ლამაზი გამოთქმებით. გინება ორალისთვის წარმოადგენს უნივერსალურ იარაღს: ნებისმიერს მიწასთან გაასწორებს გინებით, ცხოველური დონის სურვილების რეალიზებამდე, რაც მოეთხოვება ორალურ ზომას.

ორალებს ხშირად აქვთ დეფექტები მეტყველებაში. ბუნება ამ გზით აღნიშნავს მისი მეტყველების განსაკუთრებულობას: ჩლიფინი, ლიყიანობა, – ხშირად ახასიათებს ორალურ ვექტორს.