პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე (3)

კითხვა: შეიძლება თუ არა, რომ სმენის ვექტორმა ჩაანაცვლოს ნებისმიერი სხვა ვექტორი? ან სმენის ვექტორიანმა განავითაროს თავის თავში ის ვექტორი, რომელიც მას არ აქვს?
პასუხი: არა. არსებობს რვა ვექტორი და რვა ფუნქცია. სმენის ვექტორი ძალზე რთული ვექტორია, ის არსობრივად მთლიანობაა და ერთადერთია რვიდან, რომელიც ცდება მატერიას. დანარჩნი შვიდი ცხოვრობს მატერიაში. სმენის ვექტორიანს კი შეუძლია გაარღვიოს მატერიის ჩარჩოები და განვითარდეს სულიერ დონემდე. ამიტომ მას შეუძლია შეასრულოს ნებისმიერი ვექტორის მოვალეობა, მაგრამ თუ ვექტორი არ აქვს, სმენს ვექტორიანი მას ვერ განივითარებს. თუმცა სმენას შეუძლია შეიმეცნოს ნებისმიერი ვექტორის არსი, არსობრივად აკრიფოს რვავე ვექტორის მახასიათებლები და რაღაც დროით შეასრულოს სხვა ვექტორის მოვალეობა, მაგრამ არარსებულ ვექტორს ვერ განავითარებს.
კითხვა: შეიძლება ვიზუალს უყვარდეს ნებისმიერი ადამიანი?
პასუხი: რა თქმა უნდა შეიძლება. არათუ ადამიანი ვიზუალს შეიძლება შეუყვარდეს ფოთოლი, ქვა, ნახატი, ან სულაც პერსონაჟი. მაგალითად ვიზუალს შეიძლება ისე უყვარდეს ,,ჯეკ ბეღურა“, რომ არც კი ახსოვდეს, თუ მის როლს ჯონი დეპი თამაშობს.
კითხვა: როდესაც ერთი ერი იპყრობს მეორეს და ის დიდი ხნის განმავლობაში ყავს დაპყრობილი. ახდენს თუ არა ამ დროს გავლენას დამპყრობელი ერის მენტალიტეტი, დაპყრობილი ერის მენტალიტეტზე?
პასუხი: უპირობოდ დიახ. გავლენის ხარისხი დამოკიდებულია დაპყრობის მასშტაბებზე. ერთია როცა დამპყრობლის ჩარევა პასიურია, მაგალითად მხოლოდ ხარკს იღებს და შიდა მმართველობაში არ ერევა, ამ დროს გავლენა მინიმალურია. მაგრამ თუ ეს დაპყრობა მასშტაბურია და ეხება მმართველობის ყველა სფეროს, კულტურას, რელიგიას, ტრადიციებს და ა.შ. მაშინ გავლენა იმდენად დიდია, რომ შეიძლება მენტალიტეტის ცვლაც გამოიწვიოს. მაგალითად: როდესაც კუნთური მენტალიტეტის რუსეთი დაიპყრეს ურეთრალური მენტალიტეტის მონღოლებმა, ურეთრალური მენტალიტეტი დააშენდათ ჯერ კაზაკებს, შემდეგ კი მთელი რუსეთი ურეთრალური მენტალიტეტის ნაციად იქცა. საერთოდ მენტალიტეტის ცვლა ყველაზე იშვიათად ანალურ მენტალიტეტში ხდება.
კითხვა: შეიძლება თუ არა, რომ ნაციის ანალური მენტალიტეტი იქცეს მუხრუჭად ისეთი ფსიქიკისთვის, როგორიც აქვს ურეთრალის ვექტორიანს?
პასუხი: სისტემური ფასეულობების დონეზე დიახ, მაგრამ არა ფსიქიკის დონეზე. თუ ურეთრალი გაიზარდა ანალურ მენტალიტეტში, მას რა თქმა უნდა ექნება ანალური ფასეულობების დაშენება, მაგრამ ურეთრალი მაინც ყველგან ურეთრალად რჩება.
კითხვა: აქვს თუ არა სმენის ვექტორს სხვა ცუდი მდგომარეობები დეპრესიისა და შიზოფრენიის გარდა?
პასუხი: დეპრესია და შიზოფრენია, ეს ყველაზე ძირითადი მდგომარეობებია. მას შეიძლება ჰქონდეს შაკიკი, თავის ტკივილები, დაავადებები, რომლებიც დაკავშირებულია ყურებან. ასევე შეიძლება ჰქონდეს „დამალული“ დეპრესია, როცა გარედან ყველაფერი რიგზე ჩანს, მას კი რაღაც არ ყოფნის. ეს იმის მანიშნებელია, რომ საკუთარი „მე“ ვერ იპოვა.

კითხვა: გაუგებარია თუ რატომაა ინფორმაცია უსასრულო და ენერგია სასრული.

პასუხი: წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს აქვს რაიმეს გაკეთების ძლიერი სურვილი, იმდენად ძლიერი, რომ მოთმენა არ შეუძლია, ანუ აქვს ძლიერი დაუკმაყოფილებლობა მოცემული მდგომარეობით. ეს სურვილი მას აძლევს ენერგიას მოქმედებისთვის. ენერგია არის სწორედ ის, რაც გვეხმარება მდგომარეობის შეცვლაში. იმაში რომ შევძლოთ ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა. მაგალითად აზრებით ან რაიმე სხვით დამძიმებული მდგომარეობიდან, შემსუბუქებულ,ავსებულ, დაკმაყოფილებულ მდგომარეობაში. რას ვხედავთ აქ? ვხედავთ რომ თავისი ენერგიის წყალობით ქმნილება მოძრაობს, იცვლის მდგომარეობებს, რადგან მას აქვს დაუკმაყოფილებელი სურვილები. სურვილი ეს ცარიელი ჭურჭელია, რომელსაც სურს ავსება. სწორედ ეს სურვილი აძლევს მას ენერგიას მოძრაობისთვის. მარტივად რომ ვთქვათ, ქმნილების არასრულყოფილება, მისი სასრულობა მიდის იქამდე, რომ ქმნილებას უნდება იმოქმედოს, იმოძრაოს. ამის საპირისპიროდ არსებობს სრულყოფილი, სტატიკური, უკვდავი, დაუსაბამო შემოქმედი არსი, რომელიც არსაით არ იძვრის, ის იმყოფება განსაზღვრულ სტადიაზე, განსაზღვრულ მდგომარეობაში.

შემოქმედის არსი უსასრულობაა. ქმნილება ცვალებადი და მოძრავია, რადგან ქმნილებას აქვს უკმარისობის გრძნობა. ამიტომაც ქმნილებას აქვს ენერგია, რომელიც ეხმარება იმოძრაოს და შეიცვალოს მდგომარეობა. არის ბოლო მიზანი, რომელსაც ეწოდება შერწყმა შემოქმედ არსთან, ქმნილება გადის განსაზღვრულ გზას, იმისთვის რომ მიაღწიოს უმაღლეს მდგომარეობას. პრინციპში ქმნილება მიისწრაფვის იქით, საიდანაც დაიწყო, ოღონდ პირველი გაუცნობიერებელი სრულყოფილების ნაცვლად ესწრაფვის გაცნობიერებულ სრულყოფილებას. ქმნილება იკმაყოფილებს მოცემულ სურვილს, შემდეგ მისი სურვილის ზომა იზრდება და ასე თანდათან უახლოვდება შემოქმედ არსს. ანუ ქმნილებას სურს მისი მიღების სურვილი აავსოს იმდენად, რომ აქციოს შემოქმედი არსის გაცემის სურვილად. ამიტომ ერთი მდგომარეობიდან, ენერგიის დახმარებით ქმნილება გადადის მეორე მდგომარეობაში.