რაზეა დამოკიდებული ადექვატური თვითშეფასება?

ადამიანის ადექვატური თვითშეფასება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად არეალიზებს ის საკუთარ ბუნებრივ ტალანტს და თვისებებს, თანდაყოლილი ფასეულობების მიხედვით. რამდენადაც ადამიანი გასცემს თავის უნარს, იმდენად ახერხებს ის საკუთარი ვექტორული სურვილის ავსებას. ამ ავსებიდან გამომდინარე მას აქვს კარგი სულიერი მდგომარეობა და ადექვატური თვითშეფასება.

ანალური ფსიქოტიპის (ვექტორის) წარმომადგენლებს აქვთ ერთი უცნაურობა: თუ ისინი განავითარებენ საკუთარ პროფესიონალიზმს და გახდებიან საკუთარი საქმის დაფასებული და ავტორიტეტული სპეციალისტები, მათ ხშირად უყალიბდებათ გადაჭარბებული წარმოდგენა საკუთარ თავზე. გარდა ამისა, ასეთი ადამიანისთვის ოჯახი, ხელსეუხებელი ფასეულობაა: თუ მას აქვს კარგი და მოყვარული ოჯახი, ეს დამატებითი ფაქტორია ანალის ვექტორიანი ადამიანის თვითშეფასების ამაღლებისათვის. თუ ანალის ვექტორიან ადამიანს შესაძლებლობა აქვს ასწავლოს მომავალ თაობას, გაუზიაროს მათ თავისი ცოდნა, ან დაწეროს წიგნი საკუთარ ცხოვრებაზე, ის გრძნობს, რომ მისი ცხოვრება ფუჭი არ ყოფილა.