რომელი ფსიქოტიპი (ვექტორი) როგორი მეგობარია (2)

ანალ-ყნოსვა

ანალურ ვექტორთან ერთად ყნოსვას პრინციპში შეუძლია მეგობრობა (განსაკუთრებით თუ ვიზუალიც ერთვის), რადგან ის საურთიერთო ბაზად მაინც იღებს ანალურ ხარისხობრივ აზროვნებას, თუმცა ეს მაინც არაა ერთვექტორიანი ანალების, ან ანალ-ვიზუალების მეგობრობა. ყნოსვა მუდმივად საფრთხის დასანახადაა ჩასაფრებული, მუდმივად ფრთხილობს და ბოლომდე არავის ენდობა. თუ მისი უსაფრთხოებისთვის გახდა აუცილებელი, ის საბოლოოდ მეგობარს მაინც მოიშორებს, ან გაწირავს, თუმცა ანალურ ვექტორში ამის გამო შეიძლება დანაშაულის შეგრძნება დარჩეს.

 

მალე! სვფ-ს ფასიან ჯგუფში: https://www.facebook.com/groups/571353209673619/