სისტემის სასიცოცხლო ციკლი

ანიდან ჰოემდე

თუ ადამიანის, ხალხის ან ნებისმიერი კომპანიის მიერ განვლილი სასიცოცხლო ციკლს გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ რომ მათთი ძირითადი ნიშნები ერთანეთს ემთხვევა – დაბადება, ზრდა, რანჟირება, განვითარება. მოდით ყველა ეტაპი დაწვრილებით გავარჩიოთ და გამოვყოთ განვითარების თითოეულ ნაბიჯზე განსაკუთრებით საყურადღებო ნიშნები.

დაბადება. ხალხი

რომელიღაც გარკვეულ მომენტში სადღაც გარკვეულ ტერიტორიაზე ჩნდება ადამიანთა ჯგუფები. ამ ჯგუფისგან სხვა და სხვა ქვეჯგუფებმა დაიწყეს გამოყოფა და ახალი ლანდშაფტების ათვისება. ახალი ტერიტორიების ათვისებისას ახალ გარემოსთან შეხება უხდებოდათ, ბუნების აქამდე უცნობ თავისებურებებთან – სიცივესა თუ სიცხესთან, სახლდებოდნენ ტბების ან ზღვების ნაპირას ანდა სულაც უწყლო ადგილას, კუნძულებზე და ველებში. ასე თუ ისე ახლადგამომცვხარი ჯგუფი გაჩენის (იდენტიფიკაციის) თანავე იწყებდა სწავლას.

იგივე ეტაპს გადის კომპანიც და ადამიანიც, ნებისმიერი ბუნებრივი ორგანიზმი ჩნდება დამოუკიდებლად თუ ვინმეს დახმარებით. როგორი ამოცანის წინაშე დგება ყველა ეს 3 სისტემა – ადამიანი, ხალხი, კომპანია? სამივე პირველად მოევლინებიან სამყაროს და არ იციან სად მოხვდნენ. კომპანიებს ბაზრის გაცნობა უწევთ – იგებენ რა არი მარკეტინგი ვინ არიან კონკურენტები, რა აკეთონ რა არის უფრო მოთხოვნადი და არა,და ა.შ.შესწავლა საჭიროა, რომ მსოფლიოს თეტრი რუკიდან სინამდვილის ადექვატური წარმოდგენა მივიღოთ. ხალხსაც იგივე გზის გავლა უწევს. ისინი საერთო ჯგუფს მოწყდნენ და ახალ ტერიტორიაზე მოხვდნენ: იქ სხვა ცხოველებია სხვა მცენარეები, ნადირობის სხვა ხერხები, სხვაგვარად რომ ვთქვათ მათ უწევთ გარემოს შესწავლა და გადარჩენის გზების ძებნა. ადამიანის შემხვევაშიც სიტუაცია ითქმის არ განსხვავდება. დაბადებისთანავე შემეცნების გზაზე დგება. განსხვავდება მხოლოდ ისაა რომ ადამიანისთვი ყველაფერი უკვე შექმნილია – ვიწყებთ საბავშვო ბაღიდან და სკოლიდან,ვეცნობით სამყაროს აგებულებას, ხალხის საქმიანობებს, იგივე ხალხების ისტორიას.

 

ზრდის ფაზა.

ყველა ეს ორგანიზმის სამი ტიპი იწყებს ზრდას. ყველა სრულიად ერთნაირად გაივლის მას; გამოცდილების დაგროვებით, საჭირო თვისებების და ჩვევების მოპოვებით, იმის გაგებით რა განგვასხვავებს სხვებისგან და რა უპირატესობები გვაქვს რომლებიც გადარჩენაში დაგვეხმარება. როგორც ხალხებს უყალიბდებათ თავისი კულტურა და ტრადიციები, ეროვნული სამზარეულო, დღესასწაულები და ა.შ. მათთვის მისაღები და შესაფერისი ცხოვრების მოწყობა – ის რაც სხვებისგან განასხვავებს. პირობითად: ინგლისელები კუნძულზე, სამეფოში მცხოვრები კონსერვატორები არიან. გერმანელები – ძალიან აკურატულები. იტალიელები – მხიარული ჰედონისტები.

ბავშვები კი ჯგუფში მოხვედრისას იწყებენ გარკვეული ჩვევების ათვისებას და ხვდებიან რით განსხვავდებიან სხვებისგან. დაბადების შემდეგ ყველა ორგანიზმი გადის ზრდის ფაზას ეს კი ნიშნავს რომ ყველას ერთი ამოცანა აქვს. შესაბამისად ამისთვის საჭირო ინსტრუმენტებიც ერთნაირია. თუ იმ სისტემას ავიღებთ რითაც ხალხი იზრდება და ადამინსა თუ კომპანიას მიუსადაგებთ ეს თვალსაჩინო შედეგებს მოგვცემს – ეს ხომ წლების განმავლობაში იცდებოდა და იხვეწებოდა. მაშინ ადამიანი გამოვლენს თავის ნიჭებს და მიხვდება რას გულისხმობდა ბუნება როცა მას აჩენდა. და პირიქით – ჩვენ ამ ინსტრუმენტეს არ ვიყენებთ რადგან ანალოგიებს არ ვავლებთ.

 

რანჟირების ფაზა.

ადამიანს აქვს მიღების ფაზა – როცა მასზე ყველა ზრუნავს , როცა მისი ჯგუფი ყველაფერს აკეთევბს მისი რეალიზაციისათვის, საკუთარი ადგილის პოვნისთვის.რადგან ჯგუფს სჭირდება; ინჟინრები, ექიმები და სხვა ხალხი რომელიც გარკვეულ ფუნქციას შეასრულებს და ჯგუფს სარგებლობას მოუტანს. მაგრამ რაღაც მომენტში დგება გარადმავალი ფაზა და ადამიანი ყველა დანარჩენბთან თანაბარ პირობებში ხვდება.

და რას წარმოადგენს ზრდასრული ცხოვრების დაწყება?

ეს ის მომენტია როცა ადამიანი იღებს პასუხისმგებლობას თავის ცხოვრებაზე და საერთო წესებით იწყებს ცხოვრებას.ამ მომენტიდან ის “შეჯიბრში ებმება” ლუკმა პურისთვის მისი წარმატება კი იმაზე დამოკიდებული რამდენად იპოვა მან თავისი თავი ზრდის პროცესში.თუ ზრდის პროცესი სრულყოფილად მიმდინარეობდა მას შეუძლია რანჟირების დაწყება – საკუთარი რანგის, კატეგორიის  პოვნა, იგივე ხდება კომპანიასთან, თუ კი კომპანიამ თავისი ნიშა იპოვა ის იწყებს ბრძოლას ადგილზე ბაზარში. იგივე ისტორია მეორდება ხალხებშიც – დღეს ხალხებისთვის რანჟირების პერიოდია. თითოეულმა მაგანიმა იპოვა თავისი ნიშა და თავის ადგილი მზის ქვეშ.

უკანასკნელი ფაზა – გადასვლა ახალ მდგომარეობაში.

ადამიანისთვის ეს სიკვდილია. ხალხებისთვის – ინდივიდუალობის დაკარგვა, როცა გლობალიზაცია წაშლის ნაციონლურ თვისებებს. ახლა ფუდკორტებზეც კი აშკარად გამოკვეთილია ნაციონალური კუთვნილებები – იტალიური პიცა, ამერიკული ბურგერები, მექსიკური სამზარეულო, იაპონური სუში. მსოფლიოს ყველა სამზარეული რამოდენიმე კვადრატულ მეტრზეა წარმოდგენილი. ასე თანდათან ერთმანეთში იხლართებიან ნაციები. ნებისმიერ საქმეში წარმატების მისაღწევად ავტომატიზმამდე უნდა დავიყვანოთ ეს 4 საფეხურიანი ალგორითმი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ. მაშინ რა საქმესაც არ უნდა მოკიდოთ ხელი გასაგები გახდება რა უნდა გააკეთოთ და რა შედეგია მოსალოდნელი. მაგალითად საჭიროდ გაყიდვების განყოფილების განვითარება. ამისთვის საჭიროა განსაზრვრა რა სტადიაზე ის რა მიზნები შეიძლება იყოს ამ ეტაპზე, მაშინ  მიმდინარე მდგომარეობის ანგარიშით შეიძლება იმ დასკვნამდე მისვლა რომ ჯერ ეს ადრეა.

ავტომატიზმად ითვლება მომენტი როცა ალგორითმის გაგება უბრალოდ თავში ინფორმაცია კი არაა არამედ როგროც ტვინის დამოუიკიდებელი მუშაობის მექანიზმი.თვალსაჩინოებისთვის შეიძლება S მსგავსი მრუდი (სინუსოიდა) წარმოვიდგინოთ რომელიც ნებისმიერი სისტემის სასიცოცხლო ციკლს ასახავს.ის დროში მოძრაობის დინამიკას ნაბიჯ-ნაბიჯ გვიჩვენებს, ჰორიზონტალური ღერძი – მდგომარეობის მახასიათებელია,ვერტიკალური – დროის.

ამ  მრდუსზე კი ჩასნ რა არის მის დაგვირგვინებას წინ მზადების პროცესი უძღვის.იმისთვის რომ რაღაც გააკეთო ჯერ უნდა მომწიფდე ამისთვის. ის რაც ადამიანის შიგნით ხდება მიზეზია გარეთ კი უკვე შედეგი ვლინდება. ეს S გრაფიკი ერტდროულად შინაგანად მომდინარე საერთო დინამიკასა და გარეთ გამოვლენილ შედეგს აჩვენებს.მაგალითად მობილური ტელეფონის გამოჩენს წინ უძღოდა მოთხოვნილება ნებისმიერ ადამიანთან ნებისმიედ დროსა და გეოგრაფიულ ადგილას სწრაფი დაკავშირებისა.და ეს მოთხოვნაც დაკმაყოფილდა. რადგან არ ჩიტი წყალში არ იბადება ყველაფერს აქვს შესაძლებლობები მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. არ აქვს ჭიქის შექმნას თუ მას ვერ აავსებ. ამიტომ ის რაც თქვენ ნამდვილად გსურთ პოტენციურად თქვენია.

 

მთავარია გახსოვდეთ ციკლი – აზრი- ქმედება – შედეგი.

თუ ადამიანის შინაგანი მდგორეობაა – მე მათხოვარი ვარ – მაშინ მილიონიც რომ მოიგოს ფული ძალიან მალე გაუფრინდება ხელიდან.და პირიქით რაც უფრო შემართულია შინგანი მდგომარეობა,შედეგობრიობისა და კეთილდღეობის გამოკვეთილი შეგრძნება, მაშინ ადამიანს ექნება ყველაფერი რაც სურს.რადგან შინაგანი მდგომარეობა განსაზღვრას ჩვენს გარეგნულ აქტივობებს.ეს აქტივობები კი შემდგომში გვაძლევენ შედეგს.

შედეგად ჩვენ განვიხილეთ სისიტემა რომლის მიხედვითაც მოძრაობს ყველა ორგანიზმი და ალგორითმი,რომელის დაგეხმარებატ იმის გარკვევაში რომელ სტადიაზე ხართ.

პრაქტიკული რეკომენდაციები.

როცა ნებისმიერ საქმეში  გეცოდინებათ სწორად მიიღებთ სქემას – დაბადება,ზრდა,რანჟირება,განვითარება  თქვენ დარწმუნებულლები იქნებით ყველა ის საქმის წარმატებაში რისთვისაც იბრძვით.

 

მთარგმნელი: ეკატერინა სამხარაძე