სისტემური ხედვა ცნებებისა “განვითარება” და “რეალიზაცია”

ყოველი ადამიანი ვექტორთა, თვისებათა, სურვილთა გარკვეული ნაკრებით იბადება. ორი ტყუპი უკვე განსხვავდება, და ეს პირველივე შეხედვით ჩანს. მოვა დრო და ერთ-ერთი მათგანი უფრო გაწონასწორებული და დინჯი ადამიანი გახდება, მეორე კი ყოველთვის უფრო იმპულსური და სწრაფი იქნება თავის ქმედებებში. ასეა მოცემული დაბადებიდან.
ჩვენ ამ სამყაროში თვისებათა გარკვეული ნაკრებით მოვდივართ, და წინ გვიდევს მათი განვითარება და რეალიზაცია. ამ სტატიაში დაწვრილები ვისაუბრებთ განვითარებულობის და რეალიზებულობის ცნებების შესახებ.

დავიწყოთ ცნებით – «განვითარება». უკვე 50 000 წელია ადამიანი ვითარდება და არსებობის უფრო მარტივი ფორმებისგან რთულისკენ გადადის. მექანიზმი მარტივია: ჩვენ ვვითარდებით და ვართულებთ ლანდშაფტს, ხოლო ლანდშაფტი თავის მხრივ – გვართულებს ჩვენ.

თუკი ადრე სმენითი ადამიანის როლი იყო, რომ ღამით სავანის სახიფათო ხმები გაეგო (იმ შემთხვევაში, თუკი ლეოპარდი მოიპარებოდა) და პარალელურად საკუთარი თავისთის მოესმინა, დაებადა ახალი აზრები, მოგვიანებით იგი ფილოსოფოსი, რელიგიების შემქმნელი გახდა. სმენითი ადამიანები დგანან ყველა იდეის სათავესთან, რომლებიც ოდესმე ამოძრავებდნენ კაცობრიობას.

 

სრული ტექსტი იხილეთ ფასიან ჯგუფში: https://www.facebook.com/groups/571353209673619/?ref=bookmarks