ურეთრალის ვექტორიანი მდედრი

თუ შევხედავთ ურეთრალის ვექტორიანი მდედრის მომწიფების ეტაპებს, ის თითქმის ისეთივეა, როგორც ეს აღვწერეთ ურეთრალის ვექტორიანი მამრის შემთხვევაში. ერთადერთი სხვაობა, რაც წყვილში ურთიერთობის კუთხით აქვთ ურეთრალ მდედრსა და მამრს, არის ის, რომ ურეთრალ მდედრს (ურეთრა მამრისაგან განსხვავებით) პირველი ლტოლვები ხანდაზმულებისადმი არ უჩნდება. თუ გახსოვთ ურეთრალი მამრის ურთიერთობებში ჩვენ ვთქვით, რომ ძველ ჯოგში მას ჰქონდა წყვილში ურთიერთობის ოთხი ეტაპი. ჯერ ხანდაზმულებთან, შემდეგ, მათთან, ვინც სხვა მამრებმა არ აირჩიეს რაიმე ნაკლის გამო, შემდეგ სოციალურად არაადაპტირებულებთან და ბოლოს კან-ვიზუალთან. ურეთრალ მდედრს კი არ აქვს სცენარი ხანდაზმულებთან (მიზეზებს დაწვრილებით შევეხებით ურეთრალი მდედრის შესახებ არსებულ ვრცელ ლექციაში). მისი მომწიფების ეტაპები თითქმის იგივეა, რაც ურთრალი მამრის. საინტერესოა, მაგრამ ურეთრალი მდედრი პირველად ურთიერთობებს ძალიან ხშირად ამყარებს ან ფიზიკური ნაკლის მქონე მამრებთან, ან სოციალურად არაადაპტირებულებთან. შემდეგ თანდათან გადადის კან-ვიზუალ მამრებზე, რომლებთანაც როგორც წესი დომინანტია ურთიერთობებში.
ხშირად ურეთრალი მდედრის მომწიფება ხდება ადრეული მოზარდობის ასაკში. ეს გოგონა ძალიან ხშირადაა ბიჭების ატამანი (განსაკუთრებით მაშინ, თუ მის გარშემო არ ცხოვრობს ურეთრალი ბიჭუნა). ურეთრალი გოგონა ატარებს ბელადობის ისეთივე შესაძლებლობებს, როგორსაც ურეთრალი ბიჭი.