ქვედა ვექტორების ზოგადი დახასიათება (ბურლანის მიხედვით)

კანის ვექტორი

დამახასიათებელი გამოთქმები:

საქმეს დრო, დასვენებას საათი.
საკუთარი პერანგი სხეულთან უფრო ახლოსაა.
კაპიკი რუბლს ინახავს.
მოძრაობა – ეს ცხოვრებაა.

რაოდენობა: 24%.
არქეტიპი: სექსის და მკვლელობის პირველადი ინსტინქტების შეზღუდვა.  

სახეობრივი როლი:
მშვიდობიან დროს – საკვები მარაგის შემქმნელი და დამცველი.
საომარ დროს – მონადირე-ალიმენტატორი.

ძირითადი მახასიათებლები

 1. საუკეთესო კომფორტის ფერი – ხაკისფერი.
 2. საუკეთესო კომფორტის ფიგურა – ჯვარი.
 3. ადგილი მეოთხედში– სივრცის მეოთხედის გარე ნაწილი, ექსტრავერტი.
 4. აზროვნების ტიპი – ლოგიკური.

 

ანალური ვექტორი

ყველაფერი ახალი — კარგად დავიწყებული ძველია.  
გამეორება — ცოდნის დედაა.
საუკუნე იცხოვრე — საუკუნე ისწავლე.  
გამოცდილია დროისგან.

რაოდენობა: 20%.
არქეტიპი: ნადირობისა და ბრძოლის შესახებ ინფორმაციის (დაგროვილი გამოცდილების) მოგროვება და დროში გადაცემა.

სახეობრივი როლი: 
მშვიდობიან დროს — გამოქვაბულის, კოცონის, კერის დამცველი.

საომარ დროს — ზურგი.

საერთო მახასიათებლები:

 1. კომფორტის ფერი — ყავისფერი, ფერფლისფერი.
 2. კომფორტის გეომეტრია — კვადრატი.
 3. ადგილი მეოთხედში — დროის მეოთხედის შიდა ნაწილი, ინტრავერტი.
 4. აზროვნების ტიპი — სისტემური.

 

ურეთრალური ვექტორი

დამახასიათებელი გამოთქმები:

 • თუ შეიყვარებ — დედოფალს, წააგებ — მილიონს
 • ჩვენ კი — სხვა გზით წავალთ!
 • ვინც არ რისკავს, არ სვამს შამპანურს!
 • თუ მე არა, მაშ ვინ?

ძირითადი მახასიათებლები:

რაოდენობა: იბადება 5%, გადარჩება 1%.

არქეტიპი: ცოცხალი ნივთიერების გაგრძელება დროში.

სახეობრივი როლი: მშვიდობიან დროს – ბელადი: პირდაპირი შობადობა და პასუხისმგებლობა ცოცხალი ნივთიერების სიცოცხლეზე;
საომარ დროს – ბელადი: ჯოგის სასიცოცხლო სივრცის გაფართოება.

 1. კომფორტის ფერი: წითელი.

2. კომფორტის ფიგურა: სამკუთხედი.

3. ადგილი მეოთხედში: დროის მეოთხედის გარე ნაწილი, ექსტრავერტი.

4. აზროვნების ტიპი: ტაქტიკური, არასტანდარტული (კანონებისგან და წესებისგან შეუზღუდავი)

 

კუნთის ვექტორი

დამახასიათებელი გამოთქმები:

Сила есть – ума не надо

ძნელია სწავლაში —ადვილია ბრძოლაში

სადაც ყველა, იქაც მე!

საერთო დახასიათება:

რაოდენობა: სუფთა სახით – 38%, სულ – 95%

არქეტიპი: ცოცხალი ნივთიერების ფუნდამენტური მასა

რაოდენობა: სუფთა სახით 38%, სულ 95%

არქეტიპი: ცოცხალი ნივთიერების ფუნდამენტური მასა

სახეობრივი როლი: მშვიდობიან დროს – მშენებელი, ომის დროს – მეომარი, მონადირე

1. კომფორტის ფერი: შავი

2. კომფორტის ფიგურა: მართკუთხედი

3. ადგილი მეოთხედში: სივრცის მეოთხედის შიდა ნაწილი, ინტრავერტი

4. აზროვნების ტიპი: პრაქტიკული, თვალსაჩინო-ქმედითი.