ყნოსვის ვექტორი – სახეობრივი როლი

ყნოსვის ვექტორიანის ადგილი ჯგუფში – ბელადის გვერდითაა, არის მისი მრჩეველი, და როგორც წესი, ნამდვილი ,,სულების მბრძანებელია”. ბუნებრივი დავალებაა – მოახდინოს ჯგუფის ფარული მართვა მასში (ჯგუფში) შემავალი წევრების რანჟირებით.

პირველყოფილ ჯოგში ყნოსვის ვექტორიანის როლი იყო ბელადის მრჩეველი ან შამანი. ჯოგი, როგორც ერთიანი სხეული, ცხოვრობდა ერთი-ერთზე ბუნებასთან, ყველაფერი ირგვლივ იყო საშიში და ამოუცნობი. ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანი შეიგრძნობდა კანონზომიერებას ბუნების ძალებში, წარმართავდა ჯოგის შიშებს და კარნახობდა მათ მიმართულებას ნიშნების, კულტებისა და ცრურწმენების გამოყენებით. განვითარების შემდეგ ფაზაში ადამიანების შემკავებელი იყო რწმენა, ადამიანთა რწმენას კი განაგებდა ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანი. ის იკავებდა უმაღლეს რელიგიურ ჩინებს, მანიპულირებდა ცალკეული ადამიანებით და სახელმწიფოებით და მაშინდელი ეპოქის რელიგიური მრწამსით.

ყნოსვას ადამიანები არცერთი აზრით და არცერთი მიზეზით არ აინტერესებთ, გარდა ერთისა: ჯოგი აუცილებელია საკუთარი თავის გადარჩენისთვის (ვერავინ გადარჩება მარტო). იგი დაკავებულია შიგა კონტრდაზვერვით და გარე სტრატეგიული დაზვერვით.

ყნოსვის არქეტიპია – გადარჩე ნებისმიერ ფასად. გასაღები გადარჩენისკენ – ინფორმაციის ფლობაა. ყნოსვა ფერომონების აღქმის მეშვეობით ღებულობს უნიკალურ, სხვასთვის ყველასთვის მიუწვდომელ ინფორმაციას. სწორედ ეს აძლევს მას საშუალებას – მართოს, დაყოს, იბატონოს.

დღეს ყნოსვითი ზომა სამყაროს მართავს ფინანსური და ბუნებრივი რესურსების განაწილებით, პოლიტიკის და საინფორმაციო საშუალებების დახმარებით.