ვიზუალი და მისი მოჩვენებითი თვითიდენტიფიკაცია

  მოგეხსენებათ, რომ ვიზუალური ვექტორი, ესაა ინტელექტის ხატ-სახეობრივი და ემოციური ტიპი. იგი აღიქვამს ხატ-სახეებით და ყველაზე დიდ ემოციურ კავშირში შედის

Read more

ღამეული იმედები სამყაროს აღსასრულზე.

  უკვე ძალიან ახლოსაა ის საბედისწერო დღე… მალე სამყაროს აღსასრული დგება. კაცობრიობის ნაწილი შიშით ელოდება ამ დღეს, ვიღაცეებს კი ჰგონიათ

Read more

კან-ვიზუალი მდედრი. ქალი რომელიც არ შობს

  ბურლანის ჯგუფის ეს სტატია სავსეა სისტემური შეცდომებით. ამის გამო სვფ-ს ქართულ ჯგუფში ბევრი ვიფიქრეთ, ღირდა თუ არა მისი თარგმნა

Read more

ვიზუალური ფსიქოტიპი და იდეა

  როგორც ვიცით, იდეები სმენითი ფსიქოტიპების მთავარი “საწვავია”, ხოლო ვიზუალებისთვის მთავარ “საწვავს” ემოციები წარმოადგენენ. ამიტომაც ვიზუალების დამოკიდებულება იდეებისადმი ძირითადად ემოციური ფონით

Read more

ურეთრალ-სმენა ვიზუალით

  როდესაც ურეთრალ-სმენას ერთვის ვიზუალი, კარგ შემთხვევაში ვიღებთ ურეთრალ-სმენას, რომლის რევოლუციონერობა, მასშტაბურობა, ჯგუფზე პასუხისმგებლობა და აბსტრაქტული ხედვა გამდიდრებულია ვიზუალური ვექტორის

Read more

ვიზუალური ფსიქოტიპის ხასითი.

ნეგენტროპები – ადამიანები ვისაც აღქმული ქაოსის ვიზუალურად სტრუქტუირება შეუძლიათ.   სამყარო ვიზუალური ხატების საშუალებით აღიქმება. ვიზულური ნიჭიერება უკვე დაბადების პირველ

Read more

ვიზუალური ფსიქოტიპის გამოვლინებები (5)

  ურეთრალური და ვიზუალური ვექტორების კომბინაცია  ვიზუალური ვექტორის კომბინაციებზე მუშაობისას, აღმოვაჩინეთ, რომ სვფ-ს რუსულ ჯგუფებში თითქმის არ არსებობს მასალები ურეთრალური

Read more

ვიზუალური ფსიქოტიპის გამოვლინებები (4)

ანალ-ვიზუალი სმენით სმენის ვექტორი, ისევე როგორც ყნოსვა, დომინანტი ვექტორია, ამიტომ ამ სამი ვექტორის კომბინირებისას, როგორც წესი ადამიანი უფრო ხშირად ანალ-სმენაა

Read more

ვიზუალური ვექტორის გამოვლინებები (3)

  კანური და ვიზუალური ფსიქოტიპები, მსგავსებები და განსხვავებები   ერთი შეხედვით კანის და ვიზუალური ფსიქოტიპები ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავდებიან და მათ შორის

Read more

ვიზუალური ვექტორის გამოვლინებები (2)

ანალ-ვიზუალები ჭეშმარიტი ინტელექტუალები არიან. ანალურ უზარმაზარი მოცულობის ინფორმაციას და ბრწყინვალე მეხსიერებას, ვიზუალი მატებს ინტელექტსა და წარმოსახვას. თუ ასეთი ადამიანი ინფორმაციის

Read more