კან-სმენა მდედრი

დღევანდელ ლექციაში განვიხილავთ კან-სმენური კომბინაციის გამოხატულებას მდედრობით სქესში, მის განსაკუთრებულობებს, ქცევით მახასიათებლებსა თუ დამახასიათებელ სტრესებს. სანამ უშუალოდ ლექციის ძირითად ნაწილზე

Read more

კან-ვიზუალი ქალების სცენარები ანალურ ფაზაში

მოდით ვისაუბროთ კან-ვიზუალ ქალებზე, მათ სხვადასხვანაირ გამოვლინებებზე და განვითარების ფაზებზე. თემა ძალიან საინტერესოა და საკმაოდ მნიშვნელოვანიც. მაშ ასე, კუნთურ ფაზას,

Read more

შურის ჭია

ნებისმიერ კანს აქვს შურის შეგრძნება. თუმცა, ეს ყოველთვის დესტრუქციული მოვლენა არ არის. განვითარებული კანისთვის სხვა ადამიანის  ქონებრივი უპირატესობა, სტიმული ხდება

Read more

ნეგატიური სცენარები კანის ვექტორში (3)

ერთი ვექტორის უკიდურესობები ნებისმიერ ადამიანს საკუთარი ვექტორული წყობიდან გამომდინარე შეიძლება ჰქონდეს ერთდროულად რამოდენიმე სცენარი, რომლებიც გავლენას ახდენენ მის ცხოვრებაზე. სცენარის

Read more

ქალური სიყვარული თუ შებრალება?

ქალური სიყვარული… როდესაც ქალს უყვარს, მას სურს იყოს სასურველი. პათეთიკური სიტყვები იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია სიყვარული, ვიდრე იყო სასურველი–კარგია. მაგრამ

Read more

ბუნებრივი რანგის ზემოთ

როდესაც კანის ვექტორიანი იკავებს კუთვნილზე მაღალ რანგს, მაგალითად: ხდება რომელიმე დიდი კომპანიის გენერალური მენეჯერი და მის ზემოთ თანამდებობრივად არავინ არ

Read more

განსხვავება კანური და ურეთრალური ფსიქოტიპის ბავშვებს შორის

მნიშვნელოვანია გავარჩიოთ. ხანდახან შეიძლება კანური რანჟირების მდგომარეობაში მყოფი მოზარდი ლიდერისა და ურეთრალური ბელადის ერთმანეთში არევა. ორივე მოძრავია, ორივე მათგანის გარშემო

Read more

რა განაპირობებს ფანატიზმს?

კითხვა: მინდა შევეხო რელიგიური თუ ეზოთერული სისტემების მიმდევრებს. ვიცი, რომ მათი დიდი ნაწილი სცენარით კან-სმენაა, ხშირ შემთხვევაში ვიზუალით, მაგრამ რა განაპირობებს

Read more

კანის და ორალური ვექტორების კომბინაცია

კან-ორალები გარეგნულად არიან მკვრივები, მაგრამ არა ანალ-ორალებივით მსუქნები, ორალური ვექტორი კანს მეტ გამძლეობას და ცხოველურ ბუნებას მატებს. კან-ორალები საკმაოდ ბევრს

Read more

კანის ვექორის გარეგნული იერსახე

კანის ვექტორის ფუძე – ფორმაა. შესაბამისად „ფორმაში ყოფნა“ – საკვანძო ფრაზაა კანის ვექტორიანებისთვის (ხოლო სტრესების ან განუვითარებლობის შემთხვევაში – „ფორმაში

Read more