პრიმიტიული აზროვნება

  სხეულებრივი მოთხოვნილებები ამ სტატტიაში ვისაუბრებთ ვექტორზე რომლის გარეშეც დანარჩენი 7 უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გადარჩებოდა, ის შესაძლოა უხეში და უსიამოვნო

Read more

ცოტა რამ კუნთის ანუ შავი ვექტორის მქონე ადამიანზე

  მას ძალა აქვს შავები (კუნთური ფსიქოტიპები) ბავშვობიდანვე გამოირჩევიან არაჩვეულებრივი ძალით. ისინი ტკბებიან თავიანთი ფიზიკური აღნაგობით და იხიბლებიან, როცა ადემონსტრირებენ

Read more

კუნთური ფსიქოტიპის ხასიათი

(შიდა სივრცის ადამიანი) (ნაწყვეტი წიგნიდან სისტემური თვითშემეცნების ფუფუნება)   “ჩვენებს ურტყამენ” “ჩვენთან მხოლოდ მიცვალებულები უყვართ”   ეს ვექტორი დამახასიათებელია რუსეთისთვის,

Read more

როგორ გვეხმარება კუნთის ვექტორი ცხოვრებისეული მოვლენების მართვაში

ჩვენი მომავლის მართვაში კუნთის ვექტორს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ “კუნთის ვექტორიანები”- ის ადამიანები არიან, რომლებიც ყველაზე

Read more

კუნთის ვექტორის საბაზისო თვისებები

კუნთის ვექტორის მქონე ადამიანები–ძალიან უბრალო ხალხია. ისინი არ ფლობენ ფიქრისა და განსჯის უნარს. მათთვის მთავარი მხოლოდ ერთი რამაა: ჭამა, სმა,

Read more

რისხვა და მონოტონია.

დღეს ვისაუბრებთ კუნთურ ფსიქოტიპში მონოტონიისა და რისხვის მდგომარეობებზე. ეს ვექტორი რომ უფრო ხატოვნად გამოჩნდეს, მოდით ის გასაუბრებაზე წარმოვიდგინოთ. თუ კანი თავის მიღწევებზე

Read more

კუნთის ვექტორიანი ბავშვები

სავარაუდოდ ამ სტატიის მკითხველთა აღსაზრდელ ბავშვებს აქვთ ნებისმიერი ვექტორული წყობა, მაგრმ არ არიან ერთვექტორიანი კუნთი, ეს კი უკვე პრინციპულად სხვა

Read more

წყვილში ურთიერთობა (კუნთი)

შევხედოთ როგორ ვლინდება სქესთა შორის ურთიერთლტოლვა ქვედა და ზედა ვექტორებში. დავიწყოთ კუნთის ვექტორით. კუნთის ვექტორის ფუძეა – მატერია. კომბინაციებში დართულ

Read more

კუნთური ფაზა

ცხოვრობ შენთვის, არაფერზე ზრუნავ და აი… დაბადება გიწევს. სამყაროს აღსასრულს განიცდი და მხოლოდ შემდეგ ხვდები, რომ ეს ახალი ცხოვრების დასაწყისია.

Read more

დაბადების ფაზა & ადამიანები კუნთის ვექტორით

კუნთური ფაზა ცხოვრობ შენთვის, არაფერზე ზრუნავ და აი… დაბადება გიწევს. სამყაროს აღსასრულს განიცდი და მხოლოდ შემდეგ ხვდები, რომ ეს ახალი

Read more