კუნთის ვექტორი. წყვილში ურთიერთობა

შევხედოთ როგორ ვლინდება სქესთა შორის ურთიერთლტოლვა ქვედა და ზედა ვექტორებში. დავიწყოთ კუნთის ვექტორით. კუნთის ვექტორის ფუძეა – მატერია. კომბინაციებში დართულ

Read more

კუნთის ვექტორის არსი

კუნთის ვექტორი ეს არის ყველაზე მარტივი ფორმა, რომელიც გამოვლინდა კაცობრიობის ეგოზიმის ახალი თვისებებით. ყველაზე პატარა და პრიმიტიული საფეხური. კაცობრიობის ეგოზიმის

Read more

კუნთის ვექტორიანის სურვილები

კუნთის ვექტორს ახასიათებს მხოლოდ საბაზისო თვისებები: ჭამა, სმა, ძილი და სუნთქვა. დამატებითი ფსიქიკური თვისებები არ გააჩნია. დამატებითი თვისებები კი არის

Read more

კუნთის ვექტორის აზროვნება

როგორ მუშაობს კუნთის ვექტორიანი ადამიანის აზროვნება? ანალური და კანის ვექტორის შესახებ ლექციებში ჩვენ განვიხილეთ როგორი იქნებოდა ანალის და კანის შედგენილი

Read more

კუნთის ვექტორი

რაოდნობა – ადამიანების 38% სივრცის კვარტელი (მეოთხედი). ფუძე – მატერია. ფუნქცია: ცოცხალი ნივთიერების შენარჩუნება სხეულში (ფიზიკურ სხეულზე ზრუნვა). ფიზიკური მუშაობა

Read more