კანის და ორალური ვექტორების კომბინაცია

კან-ორალები გარეგნულად არიან მკვრივები, მაგრამ არა ანალ-ორალებივით მსუქნები, ორალური ვექტორი კანს მეტ გამძლეობას და ცხოველურ ბუნებას მატებს. კან-ორალები საკმაოდ ბევრს

Read more

ორალური ვექტორის გარეგნული იერსახე

მასხარა, „მოღადავე“, მოშაირე, მოლაქლაქე, განთქმული თამადა, კარგი ორატორი, კარგი მომღერალი, კარგი მზარეული და გურმანი – ეს ის ეპითეტებია, რომლებითაც ადვილად

Read more

ვერბალური ინტელექტი.

ორალურმა ვექტორმა საზოგადოების განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. პირველყოფილ საზოგადოებაში მას ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა – საფრთხის შესახებ აფრთხილებდა. მისი ცივი

Read more

ურეთრალური და ორალური ვექტორების კომბინაცია

წინა ლექციებში არაერთხელ გვითქვამს, რომ როგორც წესი ორალური ვექტორის მხეცური ბუნება ხშირად ნებისმიერი ვექტორის განვითარების დონეს ერთი საფეხურით უკან წევს, თუმცა

Read more

ზედა ვექტორების გავლენა წყენის მდგომარეობაზე (2)

ანალ-ორალი ის მხეცია, რომელიც მზადაა ნებისმიერს ჩაასოს კბილები. ორვექტორიანი ანალ-ორალები ან სცენარით ანალ-ორალები რომლებსაც სხვა ზედა ვექტორი არ ერთვით, ცხოვრობენ

Read more

ორალური და ყნოსვითი ფსიქოტიპების კომბინაცია

ზედმეტი სიტყვების გარეშე — პირდაპირ ათიანში ორალი და ყნოსვა — კომპლიმენტარული კომბინაციაა. ორივე ვექტორი ერთ მიზანს ემსახურება — ფიზიკურ გადარჩენას და

Read more

ორალური და ვიზუალური ფსიქოტიპების კომბინაცია (3)

დინამიკი — ОN, გამოსახულება — ОN   როცა ორივე ვექტორი ერთ, საკმარისად მაღალ დონეზეა განვითარებული, ადამიანი შესაძლებლობას ღებულობს, რომ მოახდინოს ძალიან ლამაზი,

Read more

ორალური და ვიზუალური ფსიქოტიპების კომბინაცია (2)

დინამიკი — ОN, გამოსახულება — OFF   როცა ადამიანს უარესად აქვს განვითარებული ვიზუალი და უკეთესად ორალი, მას უჩნდება ერთგვარი პრობლემები ურთიერთობაში.

Read more

ორალური და ვიზუალური ფსიქოტიპების კომბინაცია

ორალი + ვიზუალი = დინამიკი + გამოსახულება. ესეც ასევე კონტრარული კომბინაციაა. ისევე როგორც სმენის ვექტორი, ვიზუალური ვექტორიც ასექსუალურია, თუმცა უფრო

Read more

ორალური და სმენის ვექტორების კომბინაცია (3)

დინამიკი — ON, მიმღები — ON. როცა მდგომარეობა და განვითარება საშუალებას აძლევს ორივე ვექტორს, რომ საკუთარი თავის რეალიზაცია მოახდინონ, ვღებულობთ ძალიან ლამაზ

Read more