ურეთრალური ვექტორის დაზიანებები და სტრესები (ნაწილი მეორე).

  ურეთრალური ფსიქოტიპის დარღვევათა შემდეგი რიგი, კავშირშია მისი აზროვნების და ურთიერთობის თავისებურებებთან. ურეთრალები აზროვნებენ ჯგუფური და არა ინდივიდუალური კატეგორიებით. ურეთრალის

Read more

ურეთრალ-სმენური სუიციდალური კომპლექსი

  ფრაგმენტი ლექციიდან „ურეთრალ-სმენის კომბინაცია“ სიცოცხლის წყურვილი ყველაზე მეტად გამოვლენილია ურეთრალურ ვექტორში – როგორც ლიბიდო, როგორც მჩქეფარე სიცოცხლე. სიცოცხლის სურვილის

Read more

ურეთრალური და ყნოსვითი ფსიქოტიპების კომბინაცია

  ჩვენ უკვე განვიხილეთ ყნოსვის კომბინირება სამ ქვედა (კუნთის, ანალურ და კანის) ვექტორთან. დაგვრჩა მეოთხე, მაგრამ ყველაზე რთული კომბინაცია ურეთრალ-ყნოსვა.

Read more

ურეთრალ-სმენა ვიზუალით

  როდესაც ურეთრალ-სმენას ერთვის ვიზუალი, კარგ შემთხვევაში ვიღებთ ურეთრალ-სმენას, რომლის რევოლუციონერობა, მასშტაბურობა, ჯგუფზე პასუხისმგებლობა და აბსტრაქტული ხედვა გამდიდრებულია ვიზუალური ვექტორის

Read more

ურეთრალური ფსიქოტიპის ხასიათი

მომავლის ადამიანი.   შესავალი. კეისარი ან არაფერი. მაშ ასე ფამილარულად ვეხვევი ფროიდს და შეგახსენებთ რომ თავის სტატიაში: “ხასიათი და ანალური

Read more

ქვედა ვექტორები კომბინაციებში

ჩვენ უკვე განვიხილეთ ზედა ვექტორების კომბინაციები, ასევე განვიხილეთ ზედა და ქვედა ვექტორების შეთავსება, კომბინაციები და სცენარები. გასარჩევი დაგვრჩა ქვედა ვექტორების

Read more

ურეთრალური და ანალური ვექტორების შეთავსება.

“ ეს ორი ვექტორი ისე ეწყობიან ერთმანეთს როგორც კლიტე და გასაღები”. ვიქტორ ტაკლაჩოვი.   ურეთრალური და ანალური ვექტორი პირად ურთიერთობებში. თითქოსდა

Read more

ვიზუალური ფსიქოტიპის გამოვლინებები (5)

  ურეთრალური და ვიზუალური ვექტორების კომბინაცია  ვიზუალური ვექტორის კომბინაციებზე მუშაობისას, აღმოვაჩინეთ, რომ სვფ-ს რუსულ ჯგუფებში თითქმის არ არსებობს მასალები ურეთრალური

Read more

ანალის ვექტორიანი მშობლების ურეთრალური ბავშვი

“რატომ გინდათ შვილის ყოლა?” – ვკითხე ერთხელ ანალური ფსიქოტიპის მატარებელ მშობლებს. “როგორ თუ რატომ?” – მიპასუხეს მათ “ახალი სიცოცხლის გასაჩენად,

Read more

ურეთრალური და სმენითი ფსიქოტიპების კომბინაციის გამოვლინებები

ურეთრალური და სმენის ვექტორების კომბინაციებზე საუბრისას აუცილებელია ვახსენოთ ისეთი მოვლენა, როგორიცაა პოეზია. პოეზია თავისი პირველადი არსით სწორედ ურეთრალ-სმენურია. პოეზია ესაა

Read more