ალტრუიზმი (გაცემის თვისება)

  მაშ ასე, რა არის ალტრუიზმი? სისტემურად ალტრუიზმს ჩვენ ვხედავთ ორ სიბრტყეში. მის ცხოველურ გაგებაში და მის სულიერ გაგებაში. ანუ

Read more