ანალური ფსიქოტიპის სტრესები

ბინძურის სცენარი ვიქტორ ტალკაჩოვი თავის ლექციებში აღწერდა სიტუაციას, როდესაც კანის ვექტორიანი მშობელი, ანალის ვექტორიან შვილს არ აძლევს საშუალებას დიდხანს იჯდეს

Read more