ფსევდოჰუმანიზმი, ანუ რა არის ჩვენი სიცოცხლე ხელოვნებასთან შედარებით?

  სილამაზე მაყურებლის თვალით.   მინაზებული, ელიტარული ქალბატონები ჭრილობებისა და ავადმყოფობის გაფიქრებაზეც კი რომ გული მისდით, მედდები – რომლებიც პაციენტებს

Read more