აუტიზმი (მეორე ნაწილი)

მოტორული სტერეოტიპიები და ბავშვის გაძლიერებული ტაქტილური (შეხებითი) მგრძნობელობა: მიზეზები და რეკომენდაციები მშობლებს. მთარგმნელის შენიშვნა: სტატიაში განხილულია მხოლოდ სმენის ვექტორის დაზიანებით

Read more