გამოკვეთილი ლიდერი თუ იმიტატორი

  ამ სტატიაში საუბარი ყვითელ (ორეალურ) ვექტორზე იქნება. ამ ადამინებს თავად ბუნება აჯილდოებს ენერგიულობითა და დარწმუნების უნარით, არც თუ იშვიათად

Read more