გრიგოლ ვაშაძის მოკლე ვექტორული ანალიზი

  არის ექვს ვექტორიანი კუნთის, ანალის, კანის, ორალის, ვიზუალისა და სმენის ვექტორებით. (სმენა ანალის მდგომარეობაში, რაც იწვევს ქვედა ვექტორებიდან კანის

Read more