ექსტრავერსია და ინტრავერსია (სისტემური ხედვა)

ხშირად ჩვენ ვცდილობთ ავხსნათ ადამიანის ქცევები იმით, რომ იგი ინტრავერტი ან ექსტრავერტია. ეს ცნებები, რომლებიც დამკვიდრდა ჩვენს ჩვეულ საუბარში, პირველად

Read more