ვიზუალი და მისი მოჩვენებითი თვითიდენტიფიკაცია

  მოგეხსენებათ, რომ ვიზუალური ვექტორი, ესაა ინტელექტის ხატ-სახეობრივი და ემოციური ტიპი. იგი აღიქვამს ხატ-სახეებით და ყველაზე დიდ ემოციურ კავშირში შედის

Read more