ვიზუალური ფსიქოტიპის გამოვლინებები (5)

  ურეთრალური და ვიზუალური ვექტორების კომბინაცია  ვიზუალური ვექტორის კომბინაციებზე მუშაობისას, აღმოვაჩინეთ, რომ სვფ-ს რუსულ ჯგუფებში თითქმის არ არსებობს მასალები ურეთრალური

Read more

ვიზუალური ფსიქოტიპის გამოვლინებები (4)

ანალ-ვიზუალი სმენით სმენის ვექტორი, ისევე როგორც ყნოსვა, დომინანტი ვექტორია, ამიტომ ამ სამი ვექტორის კომბინირებისას, როგორც წესი ადამიანი უფრო ხშირად ანალ-სმენაა

Read more

ვიზუალური ფსიქოტიპის გამოვლინებები

ლექციაში საუბარი გვექნება ვიზუალური ვექტორის კომბინაციებზე და იმაზე, თუ როგორ ავლენს თავს ეს ფსიქოტიპი სხვადასხვა ვექტორებთან სიმბიოზში. დასაწყისისთვის მოკლედ განვიხილოთ

Read more