ვიზუალური ფსიქოტიპი და იდეა

  როგორც ვიცით, იდეები სმენითი ფსიქოტიპების მთავარი “საწვავია”, ხოლო ვიზუალებისთვის მთავარ “საწვავს” ემოციები წარმოადგენენ. ამიტომაც ვიზუალების დამოკიდებულება იდეებისადმი ძირითადად ემოციური ფონით

Read more