ვიზუალური ვექტორის თვითშეფასება და მისი სცენარები

ზოგ მდგომარეობაში, ადამიანი ითხოვს სიყვარულს და აღიარებას და მოითხოვს სიყვარულის უპირობო დადასტურებას, ისე რომ თავად არაფერს გასცემს. გასაგებია, რომ ასეთი

Read more