კანის ვექტორის დამახასიათებელი დაზიანებები და სტრესები 

  სტრესების შემდეგი რიგი, რომელიც კანის ვექტორს ახასიათებს, კავშირშია მის თვითშეფასებასთან. თვითშეფასება – ეს არის ინდივიდის წარმოდგენა, ჯგუფში საკუთარი ქმედების

Read more