კანის ვექტორი – განვითარება

განვითარების თვისებები ეწოდება ვექტორის თვისებებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ადამიანის რეალიზაციას მის მიერ არჩეულ სფეროში, (ვექტორის მატარებლის ადგილი შესაბამისობაში ამავე ვექტორის სხვა

Read more