კუნთის ვექტორიანი ბავშვები

სავარაუდოდ ამ სტატიის მკითხველთა აღსაზრდელ ბავშვებს აქვთ ნებისმიერი ვექტორული წყობა, მაგრმ არ არიან ერთვექტორიანი კუნთი, ეს კი უკვე პრინციპულად სხვა

Read more