კუნთის ვექტორის საბაზისო თვისებები

კუნთის ვექტორის მქონე ადამიანები–ძალიან უბრალო ხალხია. ისინი არ ფლობენ ფიქრისა და განსჯის უნარს. მათთვის მთავარი მხოლოდ ერთი რამაა: ჭამა, სმა,

Read more