კუნთური ფსიქოტიპის ხასიათი

(შიდა სივრცის ადამიანი) (ნაწყვეტი წიგნიდან სისტემური თვითშემეცნების ფუფუნება)   “ჩვენებს ურტყამენ” “ჩვენთან მხოლოდ მიცვალებულები უყვართ”   ეს ვექტორი დამახასიათებელია რუსეთისთვის,

Read more