მომავლის შიში: შეიცნო თავი და არ გეშინოდეს

მთელი ცხოვრება თან მდევდა მომავლის შიში, სპონტანურად წარმოშობილი თუ რომელიმე მნიშვნელოვან, საპასუხისმგებლო მოვლენისგან გამოწვეული ცუდი წინათგრძნობა, კაცმა არ იცის საიდან

Read more