ანალური და ვიზუალური ფსიქოტიპები, მსგავსებები და განსხვავებები

თუ ამ ანალურ და ვიზუალურ ფსიქოტიპებს დავაკვირდებით, ერთი შეხედვით საკმაოდ ბევრ მსგავსებას აღმოვაჩენთ. რაღაც აზრით მათი თვისებები თითქმის ერთნაირია (უბრალოდ

Read more