ომის და მშვიდობის მდგომარეობები კან-ორალურ ფსიქოტიპში

კან-ორალი კან-ორალის კომბინაციაში შეიძლება შევხვდეთ ოთხ სხვადასხვა მდგომარეობას: როდესაც სცენარში არსებული ზედა და ქვედა ვექტორებიდან ორივე ომის მდგომარეობაშია. როდესაც სცენარში

Read more

ომის და მშვიდობის მდგომარეობები (4)

ომის და მშვიდობის მდგომარეობები კომბინირებულ ფსიქოტიპებში დღევანდელ ლექციაში ვისაუბრებთ ომის და მშვიდობის მდგომარეობებზე კომბინირებულ ფსიქოტიპებში. პირველ რიგში საჭიროა შევეხოთ კომბინირებული

Read more

ომის და მშვიდობის მდგომარეობები ყნოსვით ფსიქოტიპში

ოთხიდან სამ ზედა ვექტორს (გარდა ყნოსვისა) აქვს როგორც ომის, ისე მშვიდობის მდგომარეობები. რაც შეეხება მეოთხე, ყნოსვის ვექტორს, მას პრინციპში არ

Read more

ომის და მშვიდობის მდგომარეობები ვექტორებში

ხშირად გვეკითხებიან თუ რას ნიშნავს ვექტორებში ომის და მშვიდობის მდგომარეობები. ეს ძალიან მოცულობითი საკითხია და მისი მნიშვნელობა ძირითადად სისტემური აზროვნების

Read more

ომის და მშვიდობის მდგომარეობები ვექტორებში 2

რა არის ომის და მშვიდობის მდგომარეობა? არასწორი იქნება ანალსა და ურეთრალში ომსა და მშვიდობას მდგომარეობები ვუწოდოთ. მათში ეს უცვლელია მთელი

Read more