ორალური ზომა კაცობრიობის ისტორიაში (2)

დაფიქრებულხართ ოდესმე სიტყვის მნიშვნელობაზე? რას ატარებენ თავის თავში სიტყვები და რამდენად ზუსტად გადმოსცემენ აზრს, რომელსაც მათში დებთ? ნუთუ შეიძლება ერთი

Read more

ორალური ზომა კაცობრიობის ისტორიაში

ზოგადი მახასიათებლები ყველა ჯგუფში, იქნება ეს რაღაც დაწესებულება, კაცობრიობა თუ სამყარო, არსებობს ზომა, რომელიც პასუხისმგებელია გაერთიანებაზე. ნებისმიერი ადამიანის სხვა ადამიანებთან,

Read more