ორალური ზომის როლი და რაობა

  ორალური ვექტორი განეკუთვნება ზედა ვექტორებს – მათ, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მომავლის ფორმირებაში, სამყაროს ჩანაფიქრის განხორციელებაში. კაცობრიობის განვითარების

Read more