ორალური ფსიქოტიპი – ვერბალური ინტელექტი

  ორალური ვექტორი ვერბალური ინტელექტია, ამიტომ როდესაც საუბარია ორალურ ფსიქოტიპზე, უნდა გავითვალისწინოთ მისი ფუნქცია: ადამიანების გაერთიანება ვერბალური ძაფებით. ქვედა ვექტორებთან

Read more