პრიმიტიული აზროვნება

  სხეულებრივი მოთხოვნილებები ამ სტატტიაში ვისაუბრებთ ვექტორზე რომლის გარეშეც დანარჩენი 7 უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გადარჩებოდა, ის შესაძლოა უხეში და უსიამოვნო

Read more