რატომ იკვნეტს ბავშვი ფრჩხილებს.

  ბავშვი უკვე დიდი ხანია, რაც ფრჩხილებს იკვნეტს. ხანდახან პირიდან ხელს საერთოდ ვერ აშორებინებთ. ამ ბოლოს ისეთ უკიდურესობამდე მივიდა საქმე,

Read more