რატომ მიდიან სმენა მდედრები კან-ვიზუალის სცენარში?

კითხვა: რატომაა, რომ სმენის ვექტორიანი ქალები საქართველოში თითქმის ვერ ახერხებენ სმენურად რეალიზებას და მასობრივად მიდიან კან-ვიზუალის სცენარში?   პასუხი: ძირითადი მიზეზი

Read more