რეალური მშობლები და ვირტუალური შვილები. კომპიუტერი – ზიანი თუ სარგებელი?

  ინტერნეტ კომუნიკაციები, ონლაინ თამაშები ბავშვების ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. ბავშვის ვირტუალურ ცხოვრებაში ჩართულობა ხშირად აშფოთებს მშობლებს და მოითხოვს მათგან

Read more