რისხვა და მონოტონია.

დღეს ვისაუბრებთ კუნთურ ფსიქოტიპში მონოტონიისა და რისხვის მდგომარეობებზე. ეს ვექტორი რომ უფრო ხატოვნად გამოჩნდეს, მოდით ის გასაუბრებაზე წარმოვიდგინოთ. თუ კანი თავის მიღწევებზე

Read more