როგორ გვეხმარება კუნთის ვექტორი ცხოვრებისეული მოვლენების მართვაში

ჩვენი მომავლის მართვაში კუნთის ვექტორს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ “კუნთის ვექტორიანები”- ის ადამიანები არიან, რომლებიც ყველაზე

Read more