როგორ დავძლიოთ შიში და დავიწყოთ ლაპარაკი.

როდესაც ადამიანს ვექტორულ ნაკრებში აქვს ვიზუალიც და ორალიც, დიდი ალბათობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთი მათგანი მეტად აქვს განვითარებული, მეორე ნაკლებად.

Read more

როგორ დავძლიოთ შიში და დავიწყოთ ლაპარაკი.

როდესაც ადამიანს ვექტორულ ნაკრებში აქვს ვიზუალიც და ორალიც, დიდი ალბათობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთი მათგანი მეტად აქვს განვითარებული, მეორე ნაკლებად.

Read more